รีวิว ขนมและน้ำใบเตย ร้านหยกสด

แม้ปัจจุบันใบเตยอาจถูกด้อยค่าลงไปนิดหน่อยผ่านการจับก้านมัดรวมกันแล้วโยนใส่หลังรถแท็กซี่ ให้มีกลิ่นใบเตยเบาๆ รับกับผู้โดยสารบ้างก็ตาม แต่เมื่อกลับมาอยู่ในขนมไทย ยังไงก็มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เสมอ เพราะนี่คือสิ่งที่ร้านหยกสดนำเสนอผ่านขนมไทยใบเตยที่จะมารีวิวกัน