Skip to content →

Category: WordPress

รายงานการอัพเดท อัพเกรด และแก้ไข WordPress เป็นระยะๆ (กันลืมหน่ะครับ)

ทดสอบก่อนใช้งานจริง

เขียนบล็อคมาตั้งแต่ ม.5 ปัจจุบันก็ใช้เวลายาวนานกว่า 7 ปีแล้ว เริ่มเขียนจาก html บ้านๆ บน notepad จนถึงโปรแกรมตาม Free diary + Free Blog ต่างๆ ไต่เต้ากันมาเป็น CGI ด้วยโปรแกรม Greymatter จนปัจจุบันมาลงเอยกับ WordPress (ที่ครั้งนึงเคยเอามาลงเล่น แต่ไม่ชอบเท่าไหร่…

Continue reading ทดสอบก่อนใช้งานจริง

2 Comments