Skip to content →

ภาษาไทยวันละคำวันนี้ ขอเสนอคำว่า “ศึกษาดูงาน” หมายถึง การใช้งบราชการเพื่อการท่องเที่ยวโดยแทบไม่เกี่ยวกับเรื่อง “ศึกษา” และ “งาน”

ได้เห็นรูปพี่ๆ ป.เอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการของนิด้า ไป “ศึกษาดูงาน” ที่เขื่อนขุนด่านปราการชลจึงเกิดความสงสัยว่า สถานที่นั้นมีความเกี่ยวข้องยังไงกับสาขาวิชาที่กำลังเรียนอยู่ ถึงต้องไปศึกษาและดูงานบริเวณนั้น ขณะเดียวกัน พี่ป.เอก ยังชวนให้ไป “ศึกษาดูงาน” ที่เขมรอีก โดยโปรยหัวให้น่าสนใจว่า ถ้าไปจะได้พักในโรงแรม 5ดาว ที่จ่ายแค่ราคาแบบ 1ดาว เชียวนะคุณ

เลยเป็นข้อสงสัยว่า การ “ศึกษาดูงาน” แท้ที่จริงแล้วควรจะต้องไปในที่ๆมีความเก่งกว่า เจริญกว่า เพื่อให้เห็นภาพว่าเขาพัฒนาไปถึงไหน และนำกลับมาปรับใช้กับสิ่งที่เรากำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ แต่ปัจจุบัน การ “ศึกษาดูงาน” กลับกลายเป็นข้ออ้างในการไปเที่ยวต่างสถานที่ ที่พยายามแถว่าสิ่งที่กำลังจะไปดูนั้น เกิดประโยชน์กับเราในด้านนั้นนี้ บลา บลา บลา…

จริงๆ การ “ศึกษาดูงาน” ที่ไร้ประสิทธิภาพ ไร้คุณภาพของภาครัฐ ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ รวมไปถึงสถานศึกษา มันก็ถือเป็นการคอรัปชั่นอย่างนึงเหมือนกัน เพราะได้นำเงินภาษีของเราไปผลาญอย่างไร้ประโยชน์ โกงเวลาที่ควรจะต้องตักตวงความรู้ไปใช้เพื่อความบันเทิง แล้วสร้างภาพให้ดูดีมีประโยชน์ในความกลวงเหล่านั้น

หรือเพราะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเรา ไม่ลำบากเกินไป เราจึงมองไม่รู้ ดูไม่ออกว่ามันคือคอรัปชั่นกันแน่…

(ขยายความจากข้อความที่ทวิตไว้ และมีผู้ Retweet กว่า 500 ครั้ง ที่ https://twitter.com/up2gu/status/300911198575140864)

Published in Twitter