Skip to content →

วิธีการแนบไฟล์ทั้งหลายลงใน blog

จากการทดสอบการอัพโหลดไฟล์ เช่น .doc (Word) / .pdf (Acrobat Reader) / .xls (Excel) / .ppt (PowerPoint) ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ ไม่ติดขัดอะไร

เพียงแต่การตั้งชื่อไฟล์ที่จะอัพโหลดไปนั้น ต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่มีเว้นวรรคหรืออักขระประหลาดใดๆ ถ้าจะเว้นวรรค ให้ใช้ _ (under scroll) แทน เช่น item_in_mcdonald.doc ห้ามใช้ item in mcdonald.doc หรือ ไอเท็มที่แมค.doc เป็นอันขาด

 วิธีการก็เปิดคำสั่ง upload ด้านล่างของกล่องข้อความ กด Browse เพื่อเลือกไฟล์จากในเครื่อง ตั้งชื่อ title และ description ด้วย (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ไม่ว่ากัน) แล้วทำการอัพโหลด เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ด้านล่างจะเป็นตัวหนังสือและ link ของไฟล์ที่เราเพิ่งอัพโหลดไป ชื่อ link นั้นจะเหมือนกับชื่อของ title ที่เราตั้ง แต่ถ้าไม่ได้ตั้ง title มันจะขึ้นเป็นชื่อไฟล์ที่อัพโหลดไปแทน

วิธีใช้งาน แค่ลาก link ตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้น ลงมาที่กล่องข้อความที่เราเขียน ถ้าต้องการแก้ไขข้อความใน link นั้น เช่น “คลิ๊กที่นี่เพื่อดูไฟล์” ให้ select link ที่เราลากและทำการพิมพ์ทับ โดยห้ามเว้นวรรคในการพิมพ์ขั้นตอนนี้ เพราะมันจะทำให้ link หลุดไป

หรือถ้าไม่ชัวร์ กลัว link หลุด ก็แนะนำว่าให้ลาก link นั้นลงมาก่อน เสร็จแล้วคลิ๊กที่ link นั้นแล้วเลือกเครื่องมือโซ่เชื่อมกัน (Insert / Edit Link) แล้วเก็บ url ของไฟล์นั้นไว้ก่อน เมื่อทำข้อความเตรียมจะ link เสร็จแล้ว ให้ select ข้อความนั้น แล้วกดรูปโซ่นั้นอีกที แล้วใส่ค่า url เป็น url ของไฟล์ที่เราเก็บไว้ แล้วกด OK

Published in WordPress