Skip to content →

ทดสอบก่อนใช้งานจริง

เขียนบล็อคมาตั้งแต่ ม.5 ปัจจุบันก็ใช้เวลายาวนานกว่า 7 ปีแล้ว เริ่มเขียนจาก html บ้านๆ บน notepad จนถึงโปรแกรมตาม Free diary + Free Blog ต่างๆ ไต่เต้ากันมาเป็น CGI ด้วยโปรแกรม Greymatter จนปัจจุบันมาลงเอยกับ WordPress (ที่ครั้งนึงเคยเอามาลงเล่น แต่ไม่ชอบเท่าไหร่ จนวันนึงมันกลายเป็นโปรแกรมพื้นฐานของวงการ ก็เลยต้องใช้)

 

โปรแกรมก็ใหม่ Host ก็ใหม่ คาดว่าปัญหาน่าจะน้อยลงกว่าเดิม และสามารถรองรับโปรเจคสนองความอยากของตัวเองได้เพิ่มขึ้นอีก

ระหว่างที่ปรับแต่งตัว WordPress จะพยายามมาเขียนรายงานการก่อสร้างเป็นระยะๆ ต่อไป


Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017
Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017
Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017
TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017
Top 10 Best Product in Women Fashion 2017
Top 10 Best Product in Technology 2017
Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017
Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017
Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017
Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017
Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017

Published in WordPress